Praktische informatiegids

In de praktische informatie gids vindt u namen en adressen, een kalender en een ABC van praktische zaken binnen de school. 

 

Daarnaast staat er in de schoolgids van basisschool de Zonnewijzer belangrijke informatie (wettelijk verplicht) over onze school. Daarin staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling. Deze vindt u ook op deze website.