LEREN BEGINT BIJ ONTMOETEN

In een veilige en vertrouwde omgeving waar je je thuis voelt en je erbij hoort.

KANSEN OM TE ONTDEKKEN

Ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je bent betrokken en nieuwsgierig.

ONTWIKKELEN TOT JE MOOISTE IK

Je voelt je competent binnen een uitdagende leeromgeving. Je zet je in en hebt zin om te leren.

KWALITATIEF GOED ONDERWIJS

Onderwijs, waarbinnen kinderen kunnen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Op onze dorpsschool helpen wij de kinderen graag in het groeien en ontwikkelen tot hun mooiste ik.

De Zonnewijzer is een kleine, katholieke dorpsschool, gelegen in de kern van Westerbeek. In 1997 werd de school uitgebreid met een directiekamer en een speellokaal. Tegelijkertijd is de peuterspeelzaal aangebouwd. Toen is de  naam “De Zonnewijzer” ontstaan.

De school heeft 4 leslokalen die gegroepeerd liggen rondom een centrale hal. Dit "leerplein" is het hart van de school en wordt gebruikt voor gezamenlijke activiteiten. De kinderen zijn verdeeld over vier basisgroepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

Bijzonder aan de ligging van de school is dat de schoolloopbaan van de kinderen meegaat met de loop van de zon. De jongsten zien de zon opkomen en de oudsten zien hem weer verdwijnen. De zon gaat dus mee met de schoolloopbaan van de kinderen.

Sinds januari 2021 valt basisschool De Zonnewijzer onder het bestuur van Stichting Optimus.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl