Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Aan onze school is het Brabants Verkeersveiligheidslabel toegekend. Dankzij dit Verkeersveiligheidslabel ontvangt de school jaarlijks subsidie om verkeersactiviteiten mogelijk temaken. Om dit label te behouden leggen we jaarlijks verantwoording af middels een jaarplan. Onze school heeft een verkeerswerkgroep, bestaande uit twee ouders en een leerkracht. Deze werkgroep houdt de verkeersveiligheid rondom de school in de gaten en overlegt met de gemeente. Ook organiseren zei jaarlijks meerdere verkeersweken waarin in alle groepen verkeersactiviteiten worden georganiseerd en wordt gezorgd voor extra materialen.Wanneer een school het Brabants Verkeersveiligheidslabel heeft betekent dit ook dat het verkeersonderwijs structureel in het lesprogramma is opgenomen. In alle groepen van 1 t/m 8 worden lessen verkeer gegeven met de methode Let's go.  Daarnaast zal groep 7-8 zich gedurende het schooljaar voorbereiden voor het theoretisch en praktijkexamen dat om het jaar plaatsvindt binnen de gemeente.

Voorbeeld van een verkeersweek in de herfst rondom het thema zichtbaarheid in het verkeer. Ingezet worden de gastlessen van Streetwise van de ANWB, de fietscontrole en de fietsverlichtingcontrole Lightwise, digibordlessen van de ANWB en de eigen verkeersmethode, verkeersspelletjes. Maar in een andere verkeersweek kan er aandacht besteedt worden aan tractoren en andere grote voertuigen in het verkeer, o.a. de dode hoek. Of het veilig oversteken en behendigheid op de fiets middels een parcours op het schoolplein met de verkeerskar van de gemeente. Er zijn veel activiteiten en thema's mogelijk die elk jaar verschillen. Meestal zijn er 3 verkeersweken per schooljaar.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de verkeerswerkgroep dan kunt u mailen naar bvlzonnewijzer@outlook.com