Ons onderwijs

Op basisschool De Zonnewijzer bieden we kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, zodat kinderen zich autonoom en competent voelen. Wij proberen tegemoet te komen aan deze psychologische basisbehoeften om ontwikkeling en motivatie te waarborgen. We hechten veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat als basisvoorwaarde voor leren. We maken daarvoor o.a. gebruik van de methodiek van Fides en de preventieve aanpak SWPBS. Hoe wij ons onderwijs organiseren en vormgeven kunt u lezen in ons missie en visiedocument. Op deze wijze hopen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij en de toekomst. Dit is waarom we elke dag klaar staan om met onze kinderen aan het werk te gaan.