Schoolgids

 

In de schoolgids van basisschool de Zonnewijzer staat belangrijke informatie over onze school. 

De informatie geeft een beeld van wat u van ons kunt verwachten. In de gids staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling en alle benodigde informatie voor dit schooljaar.

 

Actuele nieuwsberichten van De Zonnewijzer kunnen ouders lezen in de Parro-app.

Zo ook groepsberichten en berichten van de oudervereniging m.b.t. ouderhulp en activiteiten.