Schoolgids

 

In de schoolgids van basisschool de Zonnewijzer staat belangrijke informatie over onze school. 

De informatie geeft een beeld van wat u van ons kunt verwachten. In de gids staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling.

 

Actuele nieuwsberichten van De Zonnewijzer kunnen ouders lezen in de Parro-app.

Zo ook groepsberichten en berichten van de oudervereniging m.b.t. ouderhulp en activiteiten.