Leerlingenraad

De Zonnewijzer heeft een leerlingenraad met 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8 ( 1 leerling per jaargroep, gekozen door de leerlingen uit deze groepen). Zij vergaderen onder leiding van directeur Bart. Er zijn ongeveer 5 vergaderingen per schooljaar, bij elke vergadering is ook een lid van de oudervereniging aanwezig.

Het doel van de leerlingenraad: deze leerlingen vertegenwoordigen de mening van de leerlingen op school. De leerlingenraad is er om, namens álle leerlingen, mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad stimuleert gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

De leerlingenraad is één van de voorbeelden van hoe school burgerschap integreert in het onderwijs. Hieronder de links naar onderwijsdoelen die verwant zijn met burgerschap (SLO) en de opdracht die de school heeft omtrent burgerschap (Inspectie).

 

In de praktijk:

Voorzitter: de directeur leidt de vergadering.

Notulist: een leerling uit groep 7 of 8 maakt aantekeningen, waarna deze door de voorzitter definitief gemaakt worden.

Leerlingenraadsleden:

o   vertellen in de groepen wat er tijdens de leerlingenraad is besproken aan de hand van de notulen,

o   geven inzicht in hoe processen verder gaan en welke afspraken daar bij horen,

o   zien toe op het handhaven van afspraken en regels in de klas en op school.

Leraren:

o   bereiden de leerlingenraad voor door in de klas het gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen in de klas, school en omgeving,

o   rusten de leden van de leerlingenraad toe met een puntsgewijze voorbereiding die als inbreng meegenomen wordt naar de vergadering,

o   zorgen voor een open cultuur waarin iedereen gehoord wordt,

o   sturen op haalbaarheid van de ideeën en bepalen samen met de leden van de leerlingenraad of de onderwerpen wel in een vergadering als de leerlingenraad passen,

o   ondersteunen bij uitvoering en faciliteren in tijd en aandacht,

o   zijn een rolmodel als het gaat om democratisch en actief burgerschap.

Lid oudervereniging: woont de vergaderingen bij (mag gerouleerd worden) en mag actief participeren, heeft advies-, maar geen stemrecht, is de brug tussen de leerlingenraad en de ouders.