Fides

Onze pedagogische huisstijl impliceert een doorgaande lijn en eenduidigheid in het werken aan een pedagogisch klimaat en veiligheid op onze school. Daarvoor gebruiken wij o.a. de methodiek Fides (naastSWPBS). Middels Fides wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. Meer informatie vindt u op deze website. U kunt op school ook het ouderboekje lenen om te lezen.

Hoe wij werken met Fides is vastgelegd in onze kwaliteitskaart Pedagogische huisstijl. Wij zijn zelf hét rolmodel en handelen hiernaar. We gebruiken actief en overal, bij voortdurende herhaling de Fidestaal die woorden geeft aan de gebeurtenissen die onze gedachten, gevoelens, gedragingen en daarmee het gevolg ervan bepalen.

We maken in de dagelijkse praktijk gebruik van de Fidessymbolen die onze gedachten, gevoelens en gedragingen kanaliseren tot een voor iedereen bekende omgangsvorm. De actuele situatie is bepalend voor het symbool waarmee wordt gewerkt en niet andersom. We zetten hierbij zoveel als mogelijk positief, pedagogisch optimistisch en preventief (zo nodig ook curatief) in.

Ook proberen wij ouders en verenigingen hierbij te betrekken o.a. middels een Fides-avond, het plaatsen van berichtjes op Parro rondom Fides en het werken aan sociaal emotionele ontwikkeling in de klas en de Fidestaal ook te gebruiken tijdens oudergesprekken.

Symbolen Fides

De ballon

Ik probeer zelfvertrouwen uit te stralen door mijn houding. Ik ben duidelijk en voel me oké als 1 ballon. Ik probeer door te zetten als ik me onzeker voel (0-ballon). Ik overdrijf niet en overschreeuw mezelf niet als ik bang of boos ben (10-ballon), maar ik probeer rustig te reageren.

Domino

Ik doe niet mee aan een domino (meeloopgedrag). Ik probeer om er uit te stappen en reageer niet op alles en iedereen. Ik weet wat mijn invloed is bij vervelend en storend gedrag. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik doe wel mee aan een positieve domino en geef het goede voorbeeld.

De sleutelbos

Ik  zoek een oplossing als ik tegen een probleem aan loop. Ik zeg niet: “ik kan het niet”, maar ik zeg: “ik kan het NOG niet” en ik blijf proberen en doorzetten. Ik geloof in mezelf. Maar ik mag ook hulp vragen. Er zijn vaak meerdere oplossingen voor een probleem en als je goed zoekt vind je de gouden sleutel tot succes.

Ojee… Oké gedachte

Als ik denk o jee. Dan probeer ik er een oké van te maken. Vaak valt het achteraf mee en heb ik me voor niets zorgen gemaakt. Ik weet dat mijn doen gestuurd wordt door mijn denken. Welke invloed heb ik daar op? Laat ik me leiden door positieve gedachten. Ben ik mijn eigen cheerleader en die van een ander?

100%

Ik ben 100%. Ik ben goed zoals ik ben.  En ik vind het prima dat niet iedereen hetzelfde is. Ik accepteer mezelf, maar ook een ander met zijn “plussen” en “minnen”.

de rugzak

Ik kan praten over mijn gevoelens en ervaringen. Ik probeer anderen te begrijpen en te helpen zonder me overal mee te bemoeien en te klikken. Ik weet dat mijn gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Ik leer om daar rekening mee te houden. Ik kan mijn eigen rugzak leeg maken door te praten. Wat neem ik mee in mijn rugzak qua opgedane kennis en ervaringen en hoe kleurt dat mijn wereld?

Matroesjka

Van fouten kan ik leren. Je leert ook van moeilijke en pijnlijke momenten. Maar ik weet dat het niet nodig is om me alles aan te trekken wat me overkomt. Welke dingen moeten me diep van binnen raken en welke dingen laat ik van me af glijden? Wat leer ik van mijn gevoelens en ervaringen?

Het eigen gedrag en dat van de ander wordt door de leerlingen en leerkracht steeds frequenter en krachtiger verklaard vanuit de symbolen en het ‘vloeiend redeneren’ (op elkaar betrekken van de symbolen en gevolgtrekking) volgens het Fidesschema. (gedachten-gevoelens-gedrag).