Oudervereniging

 

Op onze school is een betrokken oudervereniging aanwezig.

Het doel van deze vereniging is het ondersteunen van het team van de basisschool De Zonnewijzer bij het uitoefenen van hun taken en doelstellingen in de meest ruime zin van het woord.

De oudervereniging kan fungeren als aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over schoolse zaken. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en legt hiervan jaarlijks verantwoording af aan de ouders.

Ouders worden automatisch lid door ondertekening van het formulier voor de vrijwillige ouderbijdrage. Over taken en functies binnen de oudervereniging krijgt u alles te horen via de nieuwsberichten op Parro of op de jaarlijkse algemene ouderavond.

Door de oudervereniging of door de groepsleerkrachten wordt regelmatig ouderhulp gevraagd voor het voorbereiden en ondersteunen van activiteiten, vervoer bij excursies, e.d. Hiervoor wordt de Parro-app gebruikt.

Voorzitter: Dorris Direks. Secretaris Nigel Mes. Penningmeester Wil Poels.

Bestuursleden: Petra Branje, Rènard van Vliet, Marli van Mil-Arts, Carolien van den Heuvel.

e-mail: ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com