Optimus scholen

Oudervereniging

 

Op onze school is een oudervereniging aanwezig.

Het doel van deze vereniging is het ondersteunen van het team van de basisschool De Zonnewijzer bij het uitoefenen van hun taken en doelstellingen in de meest ruime zin van het woord.

De oudervereniging kan fungeren als aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over schoolse zaken. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en legt hiervan jaarlijks verantwoording af aan de ouders.

Ouders worden automatisch lid door ondertekening van het formulier voor de vrijwillige ouderbijdrage. Over taken en functies binnen de schoolcommissie krijgt u alles te horen via de nieuwsberichten op de website van de school of op de jaarlijkse algemene ouderavond.

Er zijn ook ouders die de leerkrachten ondersteunen bij het regelen van o.a. ouderhulp. Elke groep heeft een contactouder. Ouderhulp wordt veelal geregeld via de mail.

Secretariaat:

Stevensstraat 58
25843 AC Westerbeek
tel. 06-17421825

e-mail: ouderverenigingzonnewijzer@gmail.com