Protocollen en documenten

Via deze pagina kunt u beleidsdocumenten en protocollen vinden die ook voor ouders van belang zijn.

Bijvoorbeeld het schoolveiligheidsplan. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. En de Wet Veiligheid op school wil pesten aanpakken en de veiligheid voor leerlingen op elke school vergroten. In ons schoolveiligheidsplan vindt u hier informatie over en worden alle elementen van sociale veiligheid op De Zonnewijzer beschreven. Verder vindt u in dit plan ook een aantal bijlagen o.a. de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek en de kwaliteitskaarten Pedagogische huisstijl en Anti-pestbeleid.

De meeste protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs. Deze zijn algemeen voor alle scholen binnen de stichting. Wilt u meer weten over AVG en privacy. In een privacyverklaring heeft Stichting Optimus Onderwijs vastgelegd hoe wij op school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik op onderstaand logo van AVG. In het protocol Mediawijsheid wordt beschreven hoe onze mediavisie er uit ziet.