Optimus scholen

Protocollen en documenten

Via deze pagina kunt u beleidsdocumenten en protocollen vinden die ook voor ouders van belang zijn.

De meeste protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.