Protocollen en documenten

Via deze pagina kunt u beleidsdocumenten en protocollen vinden die ook voor ouders van belang zijn.

De meeste protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.

Wilt u meer weten over AVG en privacy. In een privacyverklaring heeft Stichting Optimus Onderwijs vastgelegd

hoe wij op school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik op onderstaand logo.