Optimus scholen

Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wordt uw kind dit jaar vier jaar of bent u zich al eerder aan het oriënteren op de juiste basisschool voor uw kind? Dan is de open schooldag van donderdag 26 januari aanstaande een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met basisschool De Zonnewijzer!

U bent dan van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze school. Elke dag werken we aan kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Een veilig pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde om tot leren te komen en daarmee één van onze speerpunten. Samen met onze kinderen vormen we een lerende organisatie in een kleinschalige setting, waarbij we van én met elkaar leren en altijd in ontwikkeling zijn.

Is uw interesse gewekt? Kom dan gerust langs op donderdag 26 januari. Aanmelden is fijn, zodat u verzekerd bent van een rondleiding. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op een ander moment.

Aanmelden of overleg over een ander moment kan door te e-mailen met dir.zonnewijzer@optimusonderwijs.nl of te bellen met 06 – 572 175 65.

Graag wijs ik u nog even op onze vernieuwde website: www.dezonnewijzerwesterbeek.nl

Hopelijk tot snel!

Met een vriendelijke groet, namens team De Zonnewijzer,

Bart Könings

Directeur