Verlof aanvragen

Verlof

Als u verlof wilt voor uw kind, vraagt u dat bij de directie van de school aan. De aanvraag voor dergelijk verlof vraagt u schriftelijk minimaal 6 weken van te voren aan. Bovenstaand vindt u het verlofaanvraagformulier. U kunt ook een uitgeprinte versie vragen bij de groepsleerkracht of directeur.

Extra vakantieverlof vraagt u minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan. Toestemming voor dit verlof wordt slechts eenmaal per jaar toegekend  (ten hoogste 10 dagen welke niet vallen in de eerste lesweken van het schooljaar) en uitsluitend bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. In het belang van de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind, is het verstandig om het kind zo min mogelijk thuis te houden. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt.

Kijk hier voor de volledige verlofregeling.

 Toelichting aanvraag extra verlof