Groep 7-8

Groep 7-8

In groep 7 en 8 werken we aan de volgende zaken:

-          Rekenen-wiskunde; methode Wereld in getallen versie 5.

De basisvaardigheden voor rekenen zijn in voorgaande jaren flink geoefend, geautomatiseerd en zelfs gememoriseerd. Nu gaan we uitbreiden op die kennis.

Rekenen met breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen, het berekenen en omrekenen van lengte- oppervlakte- en inhoudsmaten, werken met een rekenmachine… noem maar op! We bereiken het eind van de leerlijn.

-          Taal / Spelling; methode Staal spelling en taal actief in combinatie met Blinkthema.

We breiden uit en verdiepen. Met Taalverzorging leggen we de focus op grammaticale problematieken, leestekens en tekstverbanden. Je leert zinsdelen als het lijdend – en meewerkend voorwerp. Je herkent woordsoorten als bijwoorden, zelfstandige naamwoorden, voegwoorden en weet dat deze allemaal een functie hebben in een zin.

Bij spelling bieden we de groep 7 en 8 categorieën aan met onder anderen: weetwoorden met -y, -c , -th, - ou – au of regelwoorden met apostrof -s, trema en samenstellingen. Daarnaast gaan we uitgebreid aan de slag met de werkwoordsvormen in de tegenwoordige – verleden  en voltooide tijd. 

-          Technisch en Begrijpend Lezen: methode Blink lezen en leesbladen van Karakter.

De focus op technisch leesonderwijs verschuift meer naar begrijpend lezen. We gaan er van uit dat kinderen in de basis goede lezers zijn geworden en onderhouden dit door dagelijks véél te lezen. In gezamenlijke en individuele boeken.

-          Wereldoriëntatie; methode Blink geintegreerd.

Begrijpend Lezen is volledig aangesloten op het thema van onze wereldoriëntatiethema’s wat maakt dat we met sterke teksten écht de diepte in kunnen duiken. Bij ons W.O.-aanbod duiken we geïntegreerd in de geschiedenis, gaan we in op aardrijkskundige zaken en zijn we bezig met natuur & techniek.We koppelen hier uiteraard creatieve activiteiten aan waar we teken- schildertechnieken en vele andere zaken oefenen en daarmee eindproducten maken.

-          Verkeer: methode Let's go.

Iedere leerling haalt bij ons een theoretisch  en praktisch verkeersexamen. Daar bereiden we onze leerlingen op voor met wekelijkse lessen over verkeer.

-          Engels: methode Join in.

Met Join In bieden we een degelijke basis voor Engels onderwijs op de middelbare school.

Hier werken we wekelijks een moment samen en ook zelfstandig is.

En verder dan…?

In de bovenbouw worden al onze doelen gezet met als uiteinde: de middelbare school.Dat betekent dat iedere leerling gezamenlijke paden bewandeld en stukken individueel doet, passend bij zijn of haar uitstroomniveau.

De leerlingen krijgen de tijd en ruimte om kennis te maken met de VO-scholen in de omgeving om een zo passend mogelijke school te kunnen vinden.

Doen jullie dat óók nog?

Het eind van de basisschool moet een kroon op je werk zijn, de kers op de taart…

We sluiten af met een spetterende afscheidsavond, in het verleden traditioneel ingevuld met een musical of film. Deze productie vraagt veel van onze creativiteit en daar zijn we dan ook vele weken mee bezig.